Wensen levenseinde vastleggen – Huisartsenpraktijk Steenhuisen & Van Mastrigt – Roden
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Steenhuisen & Van Mastrigt
Westerbaan 2 9301AW
Roden

Wensen levenseinde vastleggen

 

Hoewel het voor sommigen lastig kan zijn om er over te praten, weten we allemaal dat er ooit een einde aan ons leven zal komen.

De wensen wat betreft de zorg in de laatste levensfase zijn heel persoonlijk.

Door vroegtijdig na te denken over uw wensen, en hier met uw naasten over te praten, kunt u de zorg zo goed mogelijk afstemmen op wat bij uw past.

Dit kan rust en duidelijkheid geven.

 

Als huisartsen zijn we vaak intensief betrokken bij deze laatste fase. Voor ons is het ook goed om te weten wat uw wensen zijn, en hoe we mogen en moeten handelen.

Dit kunnen vragen zijn als; ‘Hoe zie ik mijn laatste levensjaren? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik wel of juist niet? Begraven of cremeren? Wil ik thuis sterven, of in een hospice, ziekenhuis of verpleeghuis?  Of wanneer er wensen zijn vanuit religieuze overtuiging waar wij, als huisarts, rekening mee kunnen/moeten houden.

Een leidraad voor een gesprek hierover kan het formulier ‘Proactieve zorgplanning’ zijn. Hierin kunnen zaken als wel/niet reanimeren, wel of niet naar de Intensive Care, palliatieve sedatie, euthanasie, orgaan- en weefseldonatie worden vastgelegd. Voor de huisarts is het heel nuttig om op de hoogte te zijn van uw wensen hierin.

Goed om te onthouden is dat u deze wensen, eenmaal vastgelegd, altijd weer kunt veranderen en aanpassen aan uw huidige situatie.

Het vastleggen van uw wensen kan in een wilsverklaring of een levenstestament, dit is niet vereist. U kunt ook een brief schrijven met datum en handtekening.

 

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: www.thuisarts.nl/levenseinde.

Mocht u hier nog vragen over hebben of eens te willen praten over het levenseinde, staan wij open voor een gesprek.

Praktijkondersteuner Lucie van Regteren kan u hierover meer informatie geven.